FAQ kraamtijd. Mag ik nog borstvoeding geven? En wat met de geboorteaangifte?

Gynaecoloog en verloskundige Dr. Els Dufraimont (Imelda) en vroedvrouw Elke Notebaert (De Wolk) beantwoorden de meest gestelde vragen over borstvoeding en de kraamtijd tijdens de coronacrisis.

MAG IK NOG BORSTVOEDING GEVEN? OOK ALS IK ZELF ZIEK BEN?

Er is voorlopig geen aanwijzing dat het nieuwe coronavirus via moedermelk wordt overgedragen. Tenzij je ernstig ziek bent door een corona-infectie (overleg in dat geval met je vroedvrouw of arts), is borstvoeding mogelijk en aan te raden. De voordelen van borstvoeding zijn dan ook belangrijker dan de mogelijke risico’s van een overdracht van het virus via de moedermelk naar de baby toe. Hygiëne is natuurlijk superbelangrijk.

Mama’s die een vermoedelijke of bevestigde Covid-19 infectie hebben, wordt aangeraden om borstvoeding te blijven geven, gezien de vele voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere respiratoire virussen. Wel moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om eventuele besmetting van het kindje te voorkomen. World Health Organization (WHO), UNICEF en CDC raden aan om, naast een strikte handhygiëne, tijdens de borstvoeding een mondmasker te dragen. Ook het dagelijks reinigen en desinfecteren van verontreinigde oppervlakken en voorwerpen (kolfmateriaal, flessen, gsm, aanrecht, deurklink…) verdient de grootste aandacht.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven, worden aangemoedigd om hun moedermelk af te kolven en aan de baby te laten geven. De kolfmachine moet dan gereinigd worden na elk gebruik.

– Lees ook: Borstvoedingsondersteuning voor bij je thuis (in beeld!) –

WAT MET DE GEBOORTEAANGIFTE? KAN DIE WACHTEN TOT NA DE SEMI-LOCKDOWN?

De geboorteaangifte is een dringende maatregel, na de geboorteaangifte krijgt je baby namelijk een persoonlijk rijksregisternummer. En dat is belangrijk voor onze gezondheidszorg. Deze verplichting kan nu dus niet uitgesteld worden. Hoe ga je te werk? Na je bevalling krijgt je de nodige documenten in het ziekenhuis. Je neemt vervolgens contact op met de burgerlijke stand. Vertel dat het gaat om een geboorteaangifte.

Ook de aansluiting bij een mutualiteit kan niet uitgesteld worden. Maar: deze aanvraag gebeurt contactloos – het document kan ingescand en doorgemaild worden of in een brievenbus gestopt worden. Informeer je bij je eigen ziekenfonds en de dienst burgerlijke stand van de gemeente.

MAG IK THUIS BEZOEK ONTVANGEN? MOGEN GROOTOUDERS DE BABY ZIEN?

Ook al heb je een heerlijk snoezige baby die je aan de hele wereld wil tonen: de regel blijft de regel. Voorlopig komen alleen jij en je huisgenoten bij de mini in de buurt. Om geen risico’s te nemen en zowel de ouders, baby, als de grootouders en het bezoek te beschermen, ontvang je tot nader order helaas geen kraambezoek. Of toch niet op de traditionele manier. Creatief zijn, dus! Kraambezoek kan ook virtueel, via Skype of Praatbox – of van achter het raam.

WAT ALS MIJN PARTNER OF HUISGENOOT (VERMOEDELIJK) BESMET IS?

In dat geval volg je het standaard hygiëneadvies op. Je vindt alle richtlijnen (met updates) hier.

KOMT DE VROEDVROUW TIJDENS DE CORONACRISIS NOG AAN HUIS?

Je vroedvrouw komt tijdens de eerste vijf dagen na de geboorte gewoon aan huis. In principe zelfs dagelijks, vanaf de dag dat je terug bent uit het ziekenhuis. Daarna zal ze je vanop afstand verder begeleiden, bijvoorbeeld met videocalls. Voor strikt noodzakelijke medische hulp komt de vroedvrouw ook na de eerste vijf dagen aan huis.

– Lees ook: Komt de vroedvrouw nu nog aan huis? Ook als ik besmet ben? –

ALS IK ONGERUST BEN OVER DE GEZONDHEID VAN MIJN KINDJE, KAN IK DAN NAAR DE SPOEDGEVALLEN?

Neem eerst telefonisch contact op met je vroedvrouw of huisarts. Kindjes die niet ernstig ziek zijn, worden gezien op de huisartsenpost. Je dokter draagt beschermend materiaal. De huisarts kan ook contact opnemen met de pediater. Naargelang de symptomen zal dan worden beslist of je kind best op consultatie komt in de pediatrie of wordt doorverwezen naar de spoedgevallendienst.

Zit je met een medische vraag of ben je ongerust, neem dan contact op met je vroedvrouw of behandelend arts.

BRONNEN:

  • Epidemio
  • Info-coronavirus.be
  • Nhs.uk
  • ISUOG Interim Guidance on 2019 Novel Coronavirus Infection during Pregnancy and Puerperium: Information for Healthcare Professionals
  • RCOG, Covid-19 infection and pregnancy
  • Kind en Gezin
  • WHO
Scroll To Top