Privacy Disclaimer

1. AANVAARDING & TOESTEMMING

Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor de vermelde doeleinden. Door cookies te accepteren aanvaard je ons gebruik van cookies inclusief cookies van derden die op deze website geplaatst worden door onze leveranciers.

2. VERANTWOORDELIJKHEID & VERWERKING

motelmama.be vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk (een website die je tips geeft over o.a. aambeien moet dat van nature, vinden wij). HIEF vof, met maatschappelijke zetel te Generaal de Ceuninckstraat 48, 2800 Mechelen, is hierbij aangeduid als de verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens verkregen via motelmama.be of onze nieuwsbrief. Voor vragen kan je ons bereiken via e-mail, [email protected].

3. DOEL VOOR VERWERKING & INFORMATIEVERZAMELING

Jouw gegevens worden gebruikt door HIEF vof en de diensten die wij nodig hebben om ons motel draaiende te houden. Deze diensten zijn:

  • Website en marketing analytics
  • De verkoop van onze producten
  • Je inschrijven voor onze nieuwsbrief

Gebruik van je gegevens voor andere doeleinden dan hierboven beschreven of doorgifte van je gegevens aan externe organisaties is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT JE INFORMATIE?

  • WordPress, de service waarmee we onze tips tot bij jou brengen
  • Google Analytics plaatst cookies in je browser om ons geaggregeerde statistieken te geven over het gebruik van de website.
  • Woocommerce behandelt bestellingen in de shop en slaat hiervoor gegevens (echter geen betaalgegevens) op. Dat doen we, opdat jouw downloadlink zou blijven werken.
  • Facebook inc, Pinterest of andere partners die we gebruiken om reclame te maken op sociale media – zodat we mama’s de weg kunnen wijzen naar ons motel.

5. VERWERKING BUITEN DE EU​

Google Analytics is een dienst van Google Inc., een Amerikaans bedrijf. Google respecteert de afspraken tussen de Verenigde Staten en Europa zoals beschreven in het Privacy Shield kader. Google Inc. beschermt op die manier jouw persoonsgegevens zoals die in Europa moeten worden beschermd volgens de AvG.

6. DUUR VAN DE OPSLAG

Je verzamelde persoonsgegevens worden niet door ons opgeslagen. Wij houden een overzicht van totale bezoekersaantallen via Google Analytics.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief houden we je gegevens bij tot je zelf aangeeft dat je onze mails niet meer wil ontvangen. Je kan dat door te unsubscriben onderaan iedere mail die we je sturen.

Koop je iets op onze website, dan heeft de dienst boekhouding inzage in deze verkoopsgegevens: naam, adres, e-mailadres, aangekocht(e) item(s). 

7. INZAGE, RECHTZETTING OF VERWIJDERING

Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, ze laten rechtzetten en ze laten verwijderen onder de wettelijk bepaalde voorwaarden. Laat weten wat je wil op [email protected] en we helpen je graag verder.

8. VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het e-mailadres: [email protected]. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).